• 1_Voorstelling Visie.png
  • 2_De koks.png
  • 3_Ons droombos.png
  • 4_Retie.png

Organigram

In Muylenberg werken momenteel een 90-tal personeelsleden. Muylenberg biedt dagondersteuning, woonondersteuning en individuele begeleiding aan verspreid over een campus te Turnhout en te Retie. De voorziening wordt als één geheel geleid. Onder supervisie en coördinatie van de directeur werkt een leidinggevend team samen met hun respectievelijke medewerkers dagelijks mee aan het realiseren van de geformuleerde doelstellingen.

De directeur geeft rechtstreeks leiding aan de drie coördinatoren: logistiek, orthopedagogisch en personeel/administratie. De logistiek coördinator stuurt de logistieke diensten aan (bestaande uit de keuken, de was, de schoonmaak en de technische dienst). Hij superviseert de technisch medewerker en de ICT-verantwoordelijke. De orthopedagogisch coördinator superviseert de diensthoofden, de orthopedagoog dagondersteuning, maatschappelijk werker en de medische dienst (geneesheren en verpleegkundigen). Hij werkt tevens ondersteunend ten aanzien van de gebruikers van de woonondersteuning. De coördinator personeel en administratie stuurt de boekhouding en de administratieve medewerkers aan. Hij is bovendien verantwoordelijk voor de uitbouw van het personeelsbeleid in Muylenberg.


Het leidinggevend team bestaat uit drie dienshoofden m.n. één voor de dagondersteuning, één voor de woonondersteuning Turnhout en één voor de externe woonondersteuning. Daarnaast vinden we een orthopedagoog dagondersteuning. Deze medewerker neemt tevens de diensthoofdfunctie van de dagondersteuning NAH waar. De maatschappelijk werker is de verantwoordelijke van de sociale dienst en superviseert de (sociaal) verpleegkundigen.

De orthopedagogisch coördinator leidt het pedagogisch platform, waar hij samen met de diensthoofden, de orthopedagoog dagondersteuning en de maatschappelijk werker, de pedagogisch inhoudelijke thema’s bespreekt.

In de woonondersteuning wordt er gewerkt met een hoofdopvoeder, die zijn leefgroepteam stuurt en begeleidt. In het dagondersteuning zijn er slechts 1 of 2 begeleiders per leefgroep of atelier en zij worden rechtstreeks begeleid door hun diensthoofd.

A A A