• 1_Voorstelling Visie.png
  • 2_De koks.png
  • 3_Ons droombos.png
  • 4_Retie.png

Links

Handicap

www.autismevlaanderen.be - Autisme Vlaanderen is de vereniging die opkomt voor de belangen van personen met autisme. 
www.brussen.be - Site met allerlei informatie voor, door en over brussen. Het woord 'brus' is een samenvoeging van de woorden BRoer en zUS. Brussen zijn dus broers of zussen van personen met een handicap.
www.kvg.be - De Katholieke Vereniging Gehandicapten is een katholieke vereniging van mensen met een handicap en mensen die met handicap betrokken zijn. 
www.vfg.be - De Vereniging Personen met een Handicap vzw is een socio-culturele organisatie van personen met een handicap, langdurig zieken, invaliden, familie en vrienden. 
handicap.start.be - Dit is een portaalsite met links naar diverse organisaties en diensten. 
www.downsyndroom.be - Dit is een website over het syndroom van Down.

Overheid

www.vaph.be - Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap is onze erkennende en subsidiërende overheid. 
www.wvc.vlaanderen.be/welzijnengezondheid - Het departement Welzijn en gezondheid is het Vlaamse overheidsdepartement waarbinnen o.a. de Vlaamse gehandicaptenzorg wordt geregeld. 
www.vivosocialprofit.org - Het Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de Social Profit ondersteunt organisaties inzake permanente vorming van onze medewerkers.
www.vgph.be - Vlaams Gebruikersoverleg van Personen met een Handicap 
www.turnhout.be - Turnhout is de gemeente waarin Muylenberg is gevestigd.

Andere

www.kmsl.be - De initiatieven van Muylenberg maken deel uit van de vzw Kristelijk Medico-Sociaal Leven (KMSL) te Turnhout. 
www.vlaamswelzijnsverbond.be - Het Vlaams Welzijnsverbond is de werkgeversorganisatie waarvan Muylenberg lid is.
www.cm.be - De Christelijke Mutualiteiten is de organisatie waaruit Muylenberg is gegroeid.
www.vrijwilligerswerk.be - Vrijwilligerswerk is een website waarop veel informatie beschikbaar is voor vrijwilligers en organisaties die beroep op hen doen.
www.vlibank.be - Vlibank is een databank met informatie over hulpmiddelen voor personen met een motorische, visuele, gehoor- of spraakhandicap en voor personen met een cognitieve handicap of leerstoornis.
www.socialprofitkempen.be - Initiatief van Strategisch Plan Kempen vzw

A A A