• 1_Voorstelling Visie.png
  • 2_De koks.png
  • 3_Ons droombos.png
  • 4_Retie.png

Korte voorstelling

Muylenberg biedt ondersteuning en begeleiding aan volwassenen met een beperking in de vorm van dagondersteuning, woonondersteuning en individuele begeleidingen. Er is ondersteuning en begeleiding mogelijk via RTH en nRTH. Meer informatie vind je onder ‘afdelingen’. Deze diversiteit van zorgvormen maakt dat personen met een grote verscheidenheid aan ondersteuningsvragen terecht kunnen in onze voorziening.

Ons totale personeelskader bestaat uit pedagogische medewerkers, paramedische medewerkers, een maatschappelijk werker, orthopedagogen, medewerkers medische dienst, logistiek medewerkers en administratieve medewerkers, en dit onder leiding van de directie.

Muylenberg wordt vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Het VAPH bepaalt ondermeer de kwaliteitsnormen waaraan vergunde zorgaanbieders moeten voldoen.

Muylenberg maakt deel uit van de vzw Kristelijk Medico-Sociaal Leven (KMSL) te Turnhout.

A A A