• 1_Voorstelling Visie.png
 • 2_De koks.png
 • 3_Ons droombos.png
 • 4_Retie.png

Gebruikersraad / oudervereniging

Omschrijving gebruikersraad

 • Elke voorziening voor de opvang en begeleiding van personen met een beperking die gesubsidieerd wordt door het VAPH heeft vanaf 1994 de plicht een gebruikersraad te installeren.
 • Dit is een overleg- en inspraakorgaan voor de gebruikers van de voorziening of hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders, voogden, broers of zussen).
 • De raad wordt voor vier jaar gekozen onder de wettelijke vertegenwoordigers van de gebruikers.
 • Ze vergaderen vijfmaal per jaar.
 • In de gebruikersraad wordt een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris gekozen. Zij vormen het bureau dat samen met de directie de vergaderingen voorbereidt.

Omschrijving oudervereniging

 • De oudervereniging is opgericht in 1983 met als doel de Raad van Bestuur van de voorziening moreel en materieel bij te staan in de werking en uitbouw van de voorziening.
 • Ze bevordert de goede communicatie tussen de ouders/familie en de voorziening. Ook financieel draagt ze haar steentje bij.
 • Het bestuur van de oudervereniging vergadert samen met de gebruikersraad.
 • De voorzitter, ondervoorzitter en secretaris van de gebruikersraad hebben dezelfde functie binnen het bestuur van de oudervereniging. Nieuwe leden voor het bestuur kunnen worden voorgedragen.
 • Jaarlijks is er een algemene vergadering.

Meer informatie

Contact is steeds mogelijk via:

Muylenberg
t.a.v. Voorzitter van de gebruikersraad/oudervereniging
Mermansstraat 20
2300 Turnhout

A A A